Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama

Servis i rezervni delovi

Servis i rezervne delove obezbeđujemo za sve isporučene mašine preko naše firme u dogovoru sa svim našim kupcima.

Transport svih mašina vršimo najsavremenijim kamionskim prevozom sa specijalnim prikolicama, namenjenim za pojedine mašine .

Tel: +381(0) 21 6616 720
Tel/Fax : +381(0) 21 6624 316
Mob.tel.: +381(0) 64 252 11 74

Mob.tel.: +381(0) 66 935 44 41

E-mail: mmmsiagrar@gmail.com